Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výuka a zajímavé úlohy

Příspěvky

fyzika 9. třída

15. 10. 2013

 
Aplety: Stejnosměrný elektromotor a Generátor el. proudu

Primární galvanické články - video

Povrchová úprava - pokovování

vedení I v pevných látkách, kapalinách a plynech

Vedení elektrického proudu v plynech PPT

 Vedení elektrického proudu v polovodičích , dioda, tranzistor

Zajímavosti: Spisovatel Matt Ridley na TEDGlobal 2010 ukazuje, jak se v průběhu dějin stalo motorem lidského pokroku setkávání a spojování myšlenek, v tvorbě myšlenkek nových. "Není důležité, jak chytří jsou jednotlivci," říká Ridley, "skutečně důležité je to, jak chytrý je společný mozek."

 OPAKOVÁNÍ

 

 

8. třída: fyzika: příklady a procvičování

1. 7. 2013

Pracovní listy Ikt.

4. 6. 2013

Test pro žáky 5.tř.

19. 3. 2013

Cvičný test nalezneš po otevření celého příspěvku.

 

Ruce ve fyzice - 7.tř.

5. 3. 2013

Lidské ruce jsou nejdokonalejším nástrojem, kterým jsme od narození obdařeni. Bez nich bychom velmi těžko poznávali přírodu, experimentování by bylo velmi obtížné. Pokusíme se využít lidské ruce přímo jako pomůcky pro naše experimentování, indikování a měření.
Pokud chceme zkoumat teplotu pouhým dotykem, může se zdát tentýž předmět pro jednoho člověka teplý, pro druhého docela chladný. Je to dáno tím, že každý máme jinou teplotu našich rukou. A právě toto bylo cílem našeho měření. V první fázi jsme provedli předpověď měření a pak následovalo měření skutečné. Naměřené hodnoty sledujte na grafu:

 

teplota-.jpg

 

měření s teploměrem VERNIER

3. 3. 2013

te.jpgPři fyzice v osmé třídě žáci pozorovali měření pomocí digitálního teploměru Vernier, který se přes USB zapojí do počítače. (Teploměr nám na požádání zapůjčil Edufor s. r. o.) Projekce obrazu přes dataprojektor umožnila perfektní sledování experimentu. Šlo o to, aby se žáci na vlastní oči přesvědčili o tom, že když dochází ke změně skupenství, teplota se nemění.
Platí: Lt = m . lt  [ kJ ]
Lt = skupenské teplo tání, které přijal sníh, aby roztál na vodu.
lt = měrné skupenské teplo tání - pro vodu je rovno 334 kJ/kg. (každá látka potřebuje jiné množství tepla, aby roztála) m = hmotnost sněhu

Postup: Do kádinky jsme dali sníh, který měl po změření teplotu 0°C
Sníh postupně tál, přijímal teplo od okolí, ale teplota směsi byla pořád 0°C, dokud neroztál poslední zbytek sněhu. Sníh přijal skupenské teplo tání (Lt), aby změnil skupenství na kapalné.
JSch

 

7. tř. Hydrostatický tlak - příklady

5. 2. 2013

Hydrostatický tlak - po otevření celého příspěvku.
 

Praktické činnosti 6.tř.

1. 2. 2013

V příloze naleznete text, který si uložíte do počítače a upravíte. Nápovědu pro úpravu textu naleznete po otevření: Stavba dřeva - vzor

 

 

Jaderná fyzika

1. 1. 2013

 

fyzika - 7.tř. páka

5. 12. 2012

800px-palanca-ejemplo.jpgPro žáky 7.tř.
Kliknutím na obrázek se vám zobrazí příklady na procvičení jednoduchého stroje - páky.
Naleznete zde i správné řešení.

http://www.zshavl.cz/fyzika/7_ronk/jednoduch_stroje.html