Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní akce

Příspěvky

projekt EDISON 2019

13. 2. 2019

Stejně jako minulý rok, tak i letos, se naše škola zapojila do Projektu EDISON. V týdnu od 18.2. do 24.2. přijedou do školy 4 zahraniční studenti vysokých škol. Tentokrát se setkáme s dívkami z Gruzie a Indonésie a chlapci z Brazílie a Austrálie. Stejně jako minulý rok stážisté formou prezentací představí žákům své země, seznámí je s různými zajímavostmi z oblasti sociální, kulturní, politické apod. Součástí prezentací jsou i různá videa, hry a tanec, takže se děti mohou aktivně zapojit a zejména mají příležitost po celou dobu komunikovat v angličtině. Navíc vybraní žáci 8. a 9. tříd budou po celý týden studentům k dispozici jako asistenti a především v nižších ročnících budou pomáhat s překonáváním jazykových bariér. Stážisté jsou ubytováni v rodinách našich žáků. Kromě prezentací, které probíhají v dopoledním vyučování, se snažíme alespoň částečně vyplnit i volný čas studentů. Letos navštívíme zkoušku místního folklórního souboru „Blaťák“, připravujeme společné sportovní utkání, chystáme procházku po Ševětíně, spojenou s návštěvou místního kostela a pro učitele a stážisty bowlingový večer. Věříme, že se nám celý týden vydaří, děti i dospělí navážou nová přátelství a všichni společně si to užijeme.

Mgr. Ivona Hercegová

kolaz.jpg

img_20190213_094527.jpg

 

vlastivěda a 4.A

13. 2. 2019

Žáci 4.A si probrané učivo vlastivědy chtěli zopakovat jinou činností. Každý si vybral svůj kraj, který ho nejvíce zaujal, nebo jej navštívili a napsali o něm referát. Nakonec vytvořili vlastní mapu České republiky z modelovací hmoty. 

Žáci se také zúčastnili soutěže "Požární ochrana očima dětí".

Mgr. Helena Kubová

kolaz.jpg

 

Závěr z Adventního setkání

20. 12. 2018

Jak jste jistě četli v příspěvku Adventní setkání na školním dvoře, snaží se naše škola pomáhat těm, kteří pomoc druhých potřebují. Naši pomoc jsme nasměrovali na konkrétního človíčka jménem Hanička. V letošním roce jsme poprvé uskutečnili Adventní setkání, na kterém děti prodávaly své výrobky.venec.png Celkem děti utržily 30 183,- Kč. Jednotlivé třídy si uložily svůj výdělek do třídních fondů a použijí ho například jako příspěvek na pěkný školní výlet. Část svého výdělku, kterou si žáci odhlasovali ve svých třídách, věnovali na konto Haničky ze Ševětína. Hanička dostane od našich dětí celkem 6 585,- Kč. Velmi si jejich rozhodnutí vážíme a jsme rádi, že se podařila dobrá věc.

JSch

 

Mikulášská nadílka 2018

6. 12. 2018

Na každoroční mikulášskou nadílku se vždy těší celá naše škola, protože se v rolích Mikuláše, andělů a čertů předvádějí nejstarší žáci školy. A tak letos školou všemi pavilóny procházeli žáci 9.tř., kteří si svůj program připravili. Škola má sedmnáct tříd, a to by jeden Mikuláš s anděly a čerty za vymezený čas neoběhal. Po škole tak proto 5. prosince od desáté hodiny dopoledne chodili dokonce dva Mikulášové doprovázeni anděly a čerty. 9.tř. se do svých rolí rychle vžila. Kdy jindy mohli za svou školní docházku chodit po škole a vstupovat do jiných tříd? Taková příležitost přijde jednou za život. Nejmladší žáčci měli z čertovské chásky opravdu respekt a Mikuláš s anděly byli pro ně záchranou. Navíc po básničce a písničce dostaly děti sladkou odměnu. Za perfektní přípravu a milé vystupování jim patří velké poděkování.

certi.jpgPátého prosince chodí Mikuláš. Mezi dětmi je velmi oblíbený, stejně jako anděl. Méně oblíbený je pak čert. Je samozřejmé, že i v naší škole se tato akce pořádá. Letošní rok účinkovala naše třída. Rozdělili jsme se na dvě skupiny, patřičně jsme se ustrojili a vyrazili děti trochu postrašit, trochu pohrozit peklem, ale hlavně je pochválit, že byly hodné. Podle věku dětí byli méně a více strašidelní čerti. Myslím, že se povedli všichni. Děti se ani nebály. Jen několik se jich schovalo pod rukama paní učitelky. Když jsme obešli všechny třídy, shromáždili jsme se na hale a šli se podívat na zoubek osmé třídě. Sice neuměli básničku, ale to nevadí. Po dvou hodinách chození po celé škole jsme byli unavení, takže jsme byli rádi, že stačilo jen uklidit kuchyňky, kde jsme se připravovali, a šli jsme se věnovat poněkud klidnějšímu učení. Doufám, že příští rok bude nadílka stejně skvělá a deváťáci se ji užijí stejně jako letos my.

žákyně 9.tř.

 

Adventní setkání na školním dvoře

5. 12. 2018

jarmark.jpgV letošním roce jsme ve škole poprvé zahájili adventní čas setkáním rodičů a přátel školy na školním dvoře. Žáci dopředu pečlivě připravovali výrobky na trh, který byl součástí setkání. Výtěžek prodeje částečně uhradil náklady na materiál, část vydělaných peněz zůstala ve třídním fondu a část získaných prostředků věnuje škola na konto Haničky ze Ševětína, o které jste se jistě dočetli v posledním výtisku Ševětínského zpravodaje. Sami žáci z jednotlivých tříd rozhodovali o tom, jakou částkou ze svého zisku přispějí.

img_20181130_154823.jpgSetkání zahájili trubači ze ZUŠ, která působí na naší škole. Pak následovalo přivítání paní ředitelky a krátký program dramatického kroužku. A nakonec se slavnostně  rozzářil vánoční stromeček. Poprvé na školním dvoře. A pak nastal čilý ruch mezi jednotlivými stánky s výrobky a s občerstvením.  O to se postaraly paní uklízečky a kroužek vaření, který napekl vánoční cukroví. Kdo chtěl, mohl poslat dopis se svým přáním Ježíškovi. O to se pak postarala Ježíškova pošta.

Všem, kteří se na tomto setkání podíleli děkuji a přeji klidný adventní čas.

Hana Suková

 

Zábavná chemie

15. 11. 2018

Na začátku školního roku se pro žáky osmých tříd do seznamu nových učebních předmětů zařadila chemie. Chemie může být i zábavná, pokud máme možnost si ji lépe osahat a vyzkoušet. Vrhli jsem se na několik zajímavých témat, chemické sklo, vlastnosti látek a příprava směsí. Žákům se líbila vlastní práce a překvapivé výsledky jejich snažení. (Fotografie jsou ve fotogalerii.)

Mgr. Věra Burešová Ph.D.

img_20180912_090900.jpg

 

Techmánie Plzeň 2018

2. 11. 2018

Ve čtvrtek 1.11.2018 si naše třídy 6.A a 6.B vyjely do plzeňské Techmánie. Sraz byl v 7:50 před školou a v osm hodin jsme vyjížděli na cestu. V autobuse nám cesta příjemně uběhla. Když jsme dorazili do Plzně, dali jsme si věci do skříněk a paní učitelky nám řekly ještě jednou informace o Techmánii. Nejvíce se mi líbilo, když jsem si mohla vyzkoušet moderování zpráv o počasí v televizním Déčku. Také se mi moc líbilo si na vlastní kůži vyzkoušet zvednout své tělo pomocí kladky a pak kladkostroje. Ve 12:00 byla přestávka na jídlo. Po přestávce šly některé děti do Planetária a jiné šly znovu zkoumat výstavu v hlavní hale. Před druhou hodinou jsme nastoupili do autobusu a vydali jsme se domů.
Cestou jsme se zastavili v McDonald's v Písku.
Výlet se mi moc líbil a myslím, že ostatním dětem také.  

žákyně 6.B

tech.jpg

 

100 let ČSR

28. 10. 2018

Při oslavě tak významného výročí jakým je 100 let od založení republiky nemohla ani naše škola zůstat stranou. Již od září se většina žáků zúčastnila projektu, který jim měl poutavou formou tuto pro naši zemi tak zásadní událost přiblížit.

Výsledkem je řada nástěnek v hale školy zobrazujících období vzniku samostatného státu i období první republiky množstvím dobových materiálů a reálií zahrnujících například fotografie prezidenta Masaryka, fotografie společenských událostí, tehdejších automobilů, obrázky učitelských sborů, škol a mnoho dalšího.

Za zmínku stojí i originální prvorepublikové oblečení a řada běžných předmětů z domácnosti jako třeba žehlička a schránka na uchovávání kulatého chleba. Žáci také vytvořili z papíru pěkný model školní třídy tak, jak podle historických materiálů a jejich představ mohla v té době vypadat.

Příprava výstavy pod odborným dohledem několika učitelů tak byla pro žáky jistě daleko větším přínosem než klasické hodiny vlastivědy a dějepisu a nepochybně významně posílila historické vědomí a národní identitu u mladé generace, která mívá často právě v této oblasti značné mezery. (fotografie z výstavy jsou ve fotogalerii)

Mgr. Hana Suchá

1.jpg

 

projekt: Pomáháme, protože chceme

16. 10. 2018

Do projektu "Pomáháme, protože chceme - 72 hodin", jsme se zapojili velice rádi. Čím udělat radost a pomoci dobré věci? Máme rádi pohybové aktivity a rádi trávíme čas na hřišti. Doskočiště již delší dobu zarůstá trávou a plevelem. Tak pojďme na to. Máme na to prostor a chuť, odplevelíme, vyčistíme.
A co ty naše školní lavice, které občas ozdobíme nepěknými malůvkami. Osmirkujeme a budou zase jako nové.
Do projektu se zapojili žáci 7.A a 7.B v rámci pracovních činností. (fotografie jsou ve fotogalerii)

Mgr. Věra Burešová, Ph.D.

pisek.jpg

 

Přednáška plukovníka Mgr. Josefa Lottese

26. 9. 2018

Dnes se pro žáky 6. - 9. ročníku v kině Ševětín konala přednáška na téma šikana, kyberšikana a kriminalita mladistvých. Přednášejícím byl plukovník Mgr. Josef LOTTES z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu.

Plukovník Lottes je policistou již od roku 1973 a celý svůj život zasvětil boji proti zločinu. Dvacet pět let pracoval na oddělení vražd a během jeho působení na uvedeném oddělní se útvar dostal ke světové špičce z pohledu objasněnosti násilné trestné činnosti. Podílel se na vyšetřování řady známých zločinů jako například případ Spartakiádního vraha, Orlické vraždy, Vinohradský řezník apod. Je to vynikající policista, stratég, psycholog a hlavně obrovský profesionál.

Tento špičkový elitní policista byl uveden v roce 2016 do policejní síně slávy za svůj celoživotní boj proti zločinu. Zajímavostí je i to, že pracuje jako odborný poradce při natáčení seriálů TV Prima Temný kraj a VIP vraždy.

Celá jeho přednáška, která byla zaměřena na kriminalitu a zejména kyberšikanu mladistvých, byla doplněna zajímavými příběhy z praxe.