Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŠKOLA údaje o škole a dokumenty

Příspěvky

Informační list – školní rok 2018 - 2019

1. 11. 2018

Základní škola a Mateřská škola Ševětín, Školská 189, Ševětín, 373 63
ředitelka: 387 997 361, 720 302 034
zástupkyně ředitelky: 387 997 339
školní jídelna: 387 997 373
ekonomka: 387 997 580
datová schránka: ow86nj
e-mail:
zssevetin@volny.cz
mateřská škola: 387 997 366
školní družina: 387 997 581

IČO: 75000202

číslo hlavního účtu Zš a Mš Ševětín: 566578389/0800
číslo účtu školní jídelny: 100266471/0800
číslo účtu školní družiny: 030031 - 566578389/0800 variabilní symbol vám telefonicky sdělí paní ekonomka

 

Výroční zpráva 2017 - 2018

19. 10. 2018

Školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

19. 10. 2018

Prevence rizikového chování

1. 9. 2018

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2007 - 08 - 1

1. 9. 2018


Přílohy k ŠVP (č.:1 - č.:7)

č.: 1: Standardy pro základní vzdělávání (M, Čj, Aj)
č.: 2: Úpravy pro RVP pro základní vzdělávání: matematika a její aplikace, dopravní výchova, ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, obrana vlasti, korupce, finanční gramotnost, sexuální a rodinná výchova
č.: 3: Německý jazyk II.
č.: 4: Německý jazyk
č.: 5: Změna ŠVP - od 1.9.2016, Úprava části: Charakteristika ŠVP, Zabezpečení vzdělávání žáků se speciálními potřebami
č.: 6: Změna RVP od 1.9.2017, Tělesná výchova, Člověk a zdraví
č.: 7: Změna od 1.9.2018, 1. Identifikační údaje, 2.1. Charakteristika školy

 

Směrnice a dokumenty

30. 8. 2018

Monitorování a otevírání vstupů do ZŠ, MŠ a ŠD Ševětín pomocí audio a video systémů

19. 1. 2016

„Monitorování a otevírání vstupů do ZŠ, MŠ a ŠD Ševětín pomocí audio a video systémů“ (dotace MŠMT č. rozhodnutí 2157-29/2015-19)

Cílem projektu bylo vybavit vstupy do školních objektů zařízením pro zlepšení zabezpečení objektů proti vniknutí nežádoucí osoby. Projekt zahrnoval vstupy do ZŠ, MŠ a ŠD.

Zpráva o realizaci projektu.

 

Učební program školy

3. 9. 2012

Učební program školy
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2007-08-1
K NAHLÉDNUTÍ VE SBOROVNĚ.