Jdi na obsah Jdi na menu
 


logo.jpg

Naše škola je zapojena do projektu EU peníze školám, který je spolufinancován EU.

logo-skoly-prepracovany.jpg• Vstoupíš-li, pozdrav.
• Chceš-li, řekni prosím.
• Mluv pravdu - lež má krátké nohy.
• Nečiň jiným to, co nechceš, aby bylo činěno Tobě.

• Nenič – věci neslouží jenom Tobě.
• Važ si druhých a sám sebe – poděl se o každou svou radost i bolest.
• Dostaneš-li, řekni děkuji.
• Neskákej nikomu do řeči, každý má právo vyjádřit svůj názor.
• Odcházíš-li, rozluč se.

 

Velikonoce ve školní družině 2019

21. 4. 2019

Děti ze školní družiny odvedly při výrobě velikonoční výzdoby opravdu skvělou práci a výrobky se jim velice povedly. Děti, je radost dívat se na vaši práci!

img_20190403_123456.jpg

kolaz-velikonoce.jpg

img_20190322_084029.jpg

 

Aplikace skolaonline.cz

15. 4. 2019

Vážení rodiče,
logoaplikaceskolaonline_bile_na_modrem_pozadi.jpgod 1.9.2019 budeme využívat aplikaci skolaonline.cz = dm software
K čemu slouží aplikace dm Software?
Aplikace dm Software je určena žákům základních škol a jejich zákonným zástupcům. Umožňuje jim zdarma jednoduchý, bezpečný a rychlý přístup k informacím o docházce, prospěchu a dalších aktivitách ve škole.
Hlavní funkce aplikace dm Software:
• kontrola průběžného a závěrečného hodnocení včetně chování
• kontrola absence a její omlouvání
• zobrazení rozvrhu včetně suplování
• přehled probraného učiva
• elektronická komunikace mezi žákem/zákonným zástupcem a učitelem
• přístup k elektronickým materiálům a možnost jejich stahování
• a mnoho dalšího
Více informací vám poskytnou třídní učitelé.
Děkujeme.

 

Sběr papíru

15. 4. 2019

Vážení rodiče, velmi děkujeme za dovezený papír při posledním sběru.
Další sběrová akce papíru se uskuteční ve dnech 15. - 16. dubna 2019 (pondělí a úterý).
Papír prosím odkládejte na školním dvoře na obvyklé místo.
Dne 17. dubna 2019 bude odvezen do sběrných surovin.
Toto je poslední sběrová akce v tomto školním roce. Další se uskuteční koncem září 2019. O termínu vás budeme včas informovat.
Děkujeme, že nám mimo sběrové dny papír do školy nevozíte.

JSch

 

Klub zábavné logiky a deskových her

13. 4. 2019

Na naší škole již druhým rokem probíhají pro žáky 3. až 5. třídy Kluby zábavné logiky a deskových her. Žáci zde mimo jiné pracují se stavebnicemi WeDo 2.0. Ty vycházejí z nejnovějších pedagogických a vědeckých poznatků. Usnadňují žákům mladšího školního věku poznávat základy vědy, techniky, technologií a ICT, získávat kompetence v těchto oborech.

Projekty sledují reálný život, zabývají se fyzikálními zákony, technikou, naukou o Zemi a vesmírnými vědami. Otevřenost projektů představuje trvalou výzvu pro žáky, motivuje je k definování problémů a hledání vlastních návrhů na řešení.

Žáci mohou využívat připravených 17 žákovských projektů. Po získání zkušeností se pak pouští i do projektů dostupných na internetu, kde čerpají z poznatků jiných žáků, nebo dokonce vymýšlí i projekty vlastní. Zde je zapotřebí již velké trpělivosti, protože ne všechny nápady se dají snadno realizovat.

lego-wedo-3.jpg

 

Přednáška pro rodiče

11. 4. 2019

V rámci spolupráce školy a rodiny Vás zveme na přednášku Virtuální svět, která se uskuteční dne 29.5.2019 v 17 hodin v budově ZŠ Ševětín ( po skončení rodičovských schůzek). Ing. Petr Šmíd Vám bude vyprávět o moderních technologiích ve vztahu k dětem, nebezpečí sociálních sítí ( Instagram, TikTok), používání smartphonů a hraní počítačových her. Pan Petr Šmíd je ředitel agentury Portus v Prachaticích. Je to odborník na primární prevenci dětí a mládeže. Agentura Portus se zabývá předcházení nežádoucího chování, smysluplného trávení volného času a řešení obtížných životních situací dětí a mládeže.

 

19. ročník Biologické olympiády Rudolfa Kurky, 2019

9. 4. 2019

Naši žáci se zúčastnili 19. ročníku Biologické olympiády Rudolfa Kurky na Střední odborné škole ekologické a potravinářské ve Veselí nad Lužnicí. Soutěž určena pro žáky 7. a 8. ročníků byla rozdělena na dvě kategorie: zoologickou a botanickou. Tématem bylo zemědělství. Kategorii zoologickou si vybrali: Jan Frolík - 8. místo, Johana Keclíková - 11. místo ze 17 účastníků. Kategorii botanické se zhostil Jan Hejna- 13. místo ze 14 účastníků. Výsledky soutěže tradičně vyhlašoval starosta města Veselí nad Lužnicí. V roce 2010 převzala záštitu nad Biologickou olympiádou Rudolfa Kurky RNDr. Jana Krejsová, radní Jihočeského kraje.

Gratulujeme.

Mgr. Věra Burešová, Ph.D.

img_20190402_125330-1.jpg

 

Schůzky rodičů - 2018 - 2019

6. 4. 2019

24.10.2018 schůzky rodičů od 16:30 hodin

9.1.2019 konzultační odpoledne - 15:30 - 17:00 hodin

10.4.2019 schůzky rodičů od 16:30 hodin

29.5.2019 konzultační odpoledne - 15:30 - 17:00 hodin

OČMU (ochrana člověka za mimořádných událostí): 24.6.2019

ŠKOLNÍ AKADEMIE: 25.6.2019 (úterý)

 

divadlo: Devatero pohádek 2019

4. 4. 2019

div-adlo.jpg

 

Zážitkový den v přírodě pro naše druháky, 2019

3. 4. 2019

Dne 2.4. 2019 proběhla v druhých třídách na naší škole realizace přeshraničního modelového projektu " Zážitkový den v přírodě pro žáky základních škol ". Přednášku s ukázkami z myslivecké praxe zajistila Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. Po poutavé prezentaci získal myslivecký koníček mnoho nových obdivovatelů a potencionálních nových mladých členů mysliveckých sdružení.

Mgr. Roman Tlapák a Mgr. Eva Šachlová

kolaz-mislivci.jpg

 

Dětský den - pořádá Městys Ševětín

31. 3. 2019

Městys Ševětín srdečně zve všechny děti i dospělé v neděli 2. června 2019 od 15:00 hodin na "Dětský den", pořádaný na zahradě Základní školy Ševětín. Na všechny čeká bohatý program. (Pozvánka)

 

Akce: "UKLIĎME SVĚT - UKLIĎME ŠEVĚTÍN"

31. 3. 2019

Kino Ševětín Vás srdečně zve v sobotu 6.dubna 2019 na akci "UKLIĎME SVĚT - UKLIĎME ŠEVĚTÍN". Každý účastník dostane jako poděkování vstupenku na večerní film. Sraz je v 09:00 hodin před Kinem Ševětín, předpokládaný konec akce je v 11:30 hodin. (Každý dostane rukavice a pytel na odpadky.) (Ukliďme svět)

 

Kontakty

29. 3. 2019

KONTAKTY:

Základní škola a Mateřská škola Ševětín, Školská 189, Ševětín, 373 63

ředitelka: 387 997 361, 720 302 034
zástupkyně ředitelky: 387 997 339
školní jídelna: 387 997 373
ekonomka: 387 997 580
mateřská škola: 387 997 366
školní družina: 387 997 581
e-mail: zssevetin@volny.cz

emaily---ucitele.jpg

 

Prevence sociálně patologických jevů

28. 3. 2019

Prevence sociálně nežádoucích jevů: Mgr. Ivona Hercegová, email: ihercegova@seznam.cz
Slovo úvodem...
V oblasti prevence sociálně patologických jevů se na naší škole snažíme pro žáky vytvářet bezpečné a sociálně pozitivní klima. Vzhledem k celospolečenskému nárůstu negativních a sociálně patologických jevů je nezbytné zahájit již na prvním stupni základní školy primární prevenci nežádoucích jevů, jako je agresivita, nekázeň a nesnášenlivost mezi dětmi. Tyto jevy mohou později přerůst v sociálně patologické chování (požívání drog a alkoholu, šikana, násilí, vandalismus). Cílem našeho pracoviště je takovému chování předcházet a minimalizovat je.
Svým žákům pomáháme v jejich cestě, jak vést zdravý životní styl podpořený tvůrčími aktivitami, jak se co nejlépe vyrovnat s tlakem vrstevnické skupiny a jak se vypořádat s případnými nezdary a zklamáním, které je v životě potkají.
Rodina a škola hraje v životě dětí důležitou roli, je a bude vždy nezastupitelným zdrojem vzorů pro správné chování a zdravé rozhodování.
Preventivní strategie školy je zakotvena v Minimálním preventivním programu školy.
Máš problémy, které Tě velmi trápí a nevíš si s nimi rady?
Nechceš o nich s nikým hovořit?
Netrap se a nezůstávej se svými černými myšlenkami sám. Svěř se. Může Ti pomoci systém „Nenech to být“.
Pamatuj, že problémy, o kterých nevíme, nemůžeme řešit!
Kde hledat pomoc?
Pomůžeme vám, kde hledat pomoc a na koho se obrátit v krizových situacích. Jsou chvíle, kdy každý z nás potřebuje poradit nebo pomoci, nemá se na koho obrátit, octne se sám nebo své blízké nechce svými problémy zatěžovat. Pokud nevíte, jak dál, a chtěli byste svůj problém svěřit někomu, kdo vám bude pozorně naslouchat, obraťte se s důvěrou na LINKY DŮVĚRY.

LINKA BEZPEČÍ
volání zdarma:
116 111 – platí pro celou Evropu
https://www.linkabezpeci.cz/
MODRÁ LINKA
549 241 010
608 902 410

help@modralinka.cz
chat.modralinka.cz
KRIZOVÁ LINKA ANABELL – poruchy příjmu potravy
848 200 210
email posta@anabell.cz
www.anabel.cz
DROP IN Linka pomoci – drogové závislosti
222 221 124
www.dropin.cz
NÁRODNÍ LINKA POMOCI AIDS
800 144 444
LINKA POMOCI AIDS ČSAP
800 800 980 nonstop
www.aids-hiv.cz
RODIČOVSKÁ LINKA
840 111234
LINKA VZKAZ DOMŮ – DÍTĚ NA ÚTĚKU
800 111 113

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Ševětín

28. 3. 2019

Projekt E-Bezpečí

27. 3. 2019

Projekt E-Bezpečí je celorepublikový certifikovaný projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény. V posledních letech se projekt také věnuje pozitivnímu využívání IT ve vzdělávání a běžném životě. Projekt E-Bezpečí je realizován Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého ve spolupráci s dalšími organizacemi.
Projekt E-Bezpečí se specializuje zejména na:
a) kyberšikanu a sexting (různé formy vydírání, vyhrožování, poškozování obětí s pomocí informačních a komunikačních technologií),
b) kybergrooming (komunikace s neznámými uživateli internetu vedoucí k osobní schůzce),
c) kyberstalking a stalking (nebezpečné pronásledování s použitím ICT),
d) rizika sociálních sítí (zejména sítě Facebook),
e) hoax, spam a fake news,
f) online závislosti (netolismus, nomofobie),
g) fenomén youtubering,
f) zneužití osobních údajů v prostředí elektronických médií.
Mezi cílové skupiny projektu E-Bezpečí patří žáci a studenti (od 1. stupně ZŠ), učitelé, preventisté sociálně patologických jevů, metodici prevence, policisté (městská policie, Policie ČR), manažeři prevence kriminality, vychovatelé, pracovníci OSPOD a v neposlední řadě také rodiče.